Skład Rady Programowej

W skład Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego wchodzą: koordynatorzy powołani przez dziekanów poszczególnych wydziałów oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych, dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, wskazanych przez prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia oraz kierownik Uniwersytetu Otwartego jako jej przewodniczący.

Kierownik Uniwersytetu Otwartego, przewodniczący Rady:

  • dr Kazimierz Szałata

Pozostali członkowie Rady:

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach