Kadra Uniwersytetu Otwartego

Kadra Uniwersytetu Otwartego

 

 

Wykładowcami Uniwersytetu Otwartego są wybitni pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w uzasadnionych merytorycznie przypadkach nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z innych szkół wyższych oraz instytucji.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach