Sekretariat

Kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW 

dr Kazimierz Szałata

tel: 22 561 90 05

Sekretariat UO UKSW:

Starszy referent administracyjny, mgr Jolanta Figura, uo@uksw.edu.pl

tel: 22 561 90 07

4.07-17.07.2016 - sekretariat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Siedziba Uniwersytetu Otwartego UKSW mieści się  w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 21,pok. 311

UO UKSW na jubileuszu diecezji Łuckiej na Wołyniu

W niedzielę 26 czerwca odbędzie się kolejna sesja Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku, którą od 2014 roku prowadzi dr Kazimierz Szałata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem cyklicznego spotkania będzie historia kościoła w Europie i na Kresach Wschodnich. Wystąpią między innymi: ks. prof. Józef Grzywaczewski z UKSW, który wygłosi wykład na temat nawrócenia Konstantyna, oraz kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego dr Karol Mazur z wykładem na temat problemu procesu integracji politycznej Wołynia z Koroną Polską na przełomie XVI i XVII stulecia.

Czytaj więcej »

Pod patronatem Rektora UKSW XIV Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha”

W niedziele 19 czerwca br. odbył się w Zielonce koło Warszawy zorganizowany przez Fundację Polską Raoula Follereau we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UKSW, Komisją Episkopatu Polski do spraw Misji oraz Papieskimi Dziełami Misyjnymi XIV Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha” z udziałem kilkunastu misjonarzy z różnych stron świata oraz około dwustu niepełnosprawnych dzieci z Misyjnego Apostolstwa Małej Ani z Zielonki.

Czytaj więcej »

Dyplomy w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

We czwartek 16 czerwca 2016 w Zielonce koło Warszawy odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył ks. prof. Stanisław Stefanek. Podczas uroczystej sesji naukowej, którą poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata wykład na temat „Rodzina skarbem kościoła” poprowadził ks. prof. bp Stanisław Stefanek.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Akademii ABC Chrześcijaństwa w Płońsku

We wtorek 31 maja 2016 r. w ramach kolejnego spotkania w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa UO UKSW ks. prof. Bogumił Gacka MIC przedstawił wykład na temat personalizmu chrześcijańskiego, który  polega na afirmowaniu Osobowego Boga i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, wyznacza prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, wymiaru moralnego przed wymiarem ekonomicznym, pracy przed kapitałem i miłosierdzia przed sprawiedliwością (Jan Paweł II).

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 18-20 maja br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie wziął udział w dwóch międzynarodowych kolokwiach naukowych w Maison d'Europe de Paris i w College des Bernardins. Uczestniczył również w posiedzeniu Zarządu Międzynarodowej Unii Follereau.

Czytaj więcej »

Jubileusz Chrztu Polski w Łucku

Majowa sesja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UKSW w Łucku na Ukrainie poświęcona była jubileuszowi 1050 lecia chrztu Polski i jego znaczenia dla narodu oraz kościoła powszechnego. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 15 maja od mszy św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą odprawił i kazanie wygłosił ks. proboszcz Paweł Chomiak.

Czytaj więcej »

Księga Tobiasza w Colloquia Gostiniensia

„Księga Tobiasza: opowiadanie o rodzinie, która musiała żyć w ciężkich warunkach” - to temat spotkania, które odbyło się w ramach zorganizowanego przez Uniwersytet Otwarty we współpracy z parafią św. Marcina w Gostyninie cyklu wykładów otwartych „Colloquia Gostiniensia”. Gościem sesji, w której wziął udział kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata był ks. prof. Waldemar Linke z Wydziału Teologicznego UKSW.

Czytaj więcej »

Społeczne skutki chrztu Polski

We wtorek 26 kwietnia br. w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa odbyła się sesja poświęcona społecznym skutkom chrztu Polski. Gościem spotkania, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego ks. prof. Henryk Skorowski. W swoim wykładzie przedstawił nową wizję człowieka i świata, jakie wniosło w historię Polski chrześcijaństwo.

Czytaj więcej »

W poszukiwaniu prawdziwej wiary

We czwartek 21 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary w Zielonce. Tym razem wykład na temat poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Która wiara jest prawdziwa?” przedstawił kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii UKSW ks. prof. Maciej Bała.

Czytaj więcej »

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach