Nasi partnerzy

Współpracują z nami:

Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II

CMJP2_logo miniUniwersytet Otwarty powołał do życia nową Akademię, której celem jest upowszechnianie i pogłębianie nauczania Papieża Jana Pawła II. Stosowne porozumienie dotyczące współpracy przy tworzeniu nowych bloków dydaktycznych opartych na cyklicznych wykładach otwartych podpisali 7 października 2016 r.: kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata oraz dyrektor Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II prof. Aleksandra Vanney. Wykłady otwarte realizowane w ramach Akademii Myśli Jana Pawła II  odbywają się w siedzibie Centrum Myśli JP II przy ul. Foksal 11 w Warszawie.

Stowarzyszenie Bractwo Słowa Bożego

22 września 2016 r. podpisano porozumienie dotyczące realizacji cyklu wykładów otwartych w ramach Warszawskiej Akademii Biblijnej. Ze strony Uczelni porozumienie podpisał kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata natomiast ze strony Stowarzyszenia kanclerz Bractwa Słowa Bożego Waldemar Jakuboze. Wspólnie ustalono, iż koordynatorem zajęć będzie ks. dr hab. Waldemar Linke. Wykłady w cyklu „Laboratorium Słowa Bożego" będą się odbywały co tydzień w sali rektoratu kościoła środowisk twórczych przy pl. Teatralnym 20 natomiast cykl comiesięcznych wykładów połączonych z formacją religijną „Spotkania ze Słowem Bożym” realizowany będzie w klasztorze ojców pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21.

 

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie

6 listopada 2014 r. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszkiem Kryżą. Strony porozumienia wyraziły chęć współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy oraz formacji osobowej i religijnej młodzieży ze Wschodu.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka

16 czerwca 2014 roku w ratuszu miejskim w Ostrowi Mazowieckiej zostało podpisane Porozumienie dotyczące współpracy między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a władzami miasta Ostrów Mazowiecka. Ze strony Uczelni umowę podpisał kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, natomiast ze strony miasta burmistrz Władysław Krzyżanowski. W Ostrowi powstała Akademia Dialogu Społecznego UO UKSW.

 

Diecezja w Łucku na Ukrainie

W dniu 12 lipca 2014 roku kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata podpisał w siedzibie kurii biskupiej w Łucku na Ukrainie Porozumienie z nowo mianowanym ordynariuszem ks. bpem Witalijem Skomorowskim. Podczas spotkania rozmawiano na temat perspektyw współpracy w dziedzinie upowszechniania wiedzy oraz wspólnych działań formacyjnych realizowanych zarówno w UKSW, jak też na terenie diecezji Łuckiej. Wśród planowanych działań rozważano między innymi uruchomienie cyklu wykładów formacyjnych przy katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz współudział w organizacji Drugiej Pielgrzymki Lekarzy Ukraińskich w Berdyczowie koło Żytomierza.

 

Porozumienie zawarte z Jego Ekscelencją ks. bpem Leonem Dubrawskim – Ordynariuszem Diecezji Kamieńskiej na Podolu na Ukrainie

Porozumienie dotyczące współpracy między UKSW a ośrodkami duszpasterskimi na Ukrainie w dziedzinie upowszechniania wiedzy oraz formacji młodzieży pragnącej czynnie zaangażować się w życie lokalnego kościoła rzymsko – katolickiego na Podolu.

 

Parafia p.w. Św. Marcina w Gostyninie

Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku

Parafia p.w. Św. Krzyża w Warszawie

Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce

Umowa dotycząca współpracy w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół i Uniwersytetu, a także udziału w uroczystościach szkolnych i uniwersyteckich. Umowę podpisali dyrektor UO UKSW dr Kazimierz Szałata i dyrektor Zespołu Szkół Anna Nowińska Mróz.

 

Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

Umowa dotycząca współpracy w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – wychowawczych skierowanych do młodzieży i nauczycieli Liceum oraz studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu a także w rozwijaniu zainteresowań z zakresu zajęć dydaktycznych z matematyki.

 

Umowa o współpracy i współdziałaniu w kształceniu młodzieży z Kazachstanu podpisana ze Stowarzyszeniem Obywatelskim „Dom Polski” reprezentowanym przez Wiesława Klimczaka – Prezesa Domu Polskiego.

 

Institut Politique Léon Harmel (Francja)

Instytut współpracuje z Uniwersytetem Laterańskim
w Rzymie.

Umowa dotycząca współpracy w dziedzinie wymiany doświadczeń i wspólnych działań na rzecz upowszechniania nauki społecznej Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bioetyki współczesnej podpisana 39 marca 2012 w Paryżu. Umowę podpisali: dyrektor IPHL dr Jean Soubrier i kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata.

 

 

 

Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie (Ukraina)

Centrum  współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim 
i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”

 

 

Umowa dotycząca współpracy w dziedzinie organizowania wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie upowszechniania wiedzy w zakresie języka polskiego, historii i literatury polskiej, teologii, etyki i szeroko pojętego wychowania w oparciu o wartości kultury chrześcijańskiej podpisana 16 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

Umowę podpisali: dyrektor Centrum Aleksander Radica i kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata.

 

 

Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu (Ukraina)

Stowarzyszenie współpracuje z Naczelną Radą Lekarską, Polskim Towarzystwem Lekarskim.

 

 

 

Umowa dotycząca współpracy w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć dotyczących zagadnień etyki lekarskiej i bioetyki podpisana 12 maja 2012 roku w Warszawie.

Umowę podpisali: prezes Stowarzyszenia dr Sergiusz Prokopiuk oraz prorektor UKSW ks. prof. Jan Przybyłowski
i kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata.

informacja o umowie na stronie:

http://www.lekarz.volyn.ua/pl/Nasza_dziaalnosci/Entries/2012/5/25_Wizyta_do_Polski.html

Miasto Przysucha.

W kwietniu 2017 została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Otwartym UKSW a Domem Kultury w Przysusze. W obecnosci burmistrza Przysuchy Tadeusza Tomasika stosowny dokument podpisali: Mirosław Pilipczuk dyrektor Domu Kultury w Przysusze i dr Kazimierz Szałata kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW. Współpraca dotyczy podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, organizacji wykładów, spotkań. 
 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach