Jak zostać radnym

Lp. Element opisu kursu Opis
1. Numer kursu
JZR/114/12
2. Nazwa kursu Jak zostać radnym
3. Prowadzący Grzegorz Dudzik
4. Forma zajęć Kurs
5. Liczba godzin 16
6. Termin

Do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia

7. Cena  200  zł
8. Cel kursu

Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu kodeksu wyborczego oraz kampanii wyborczej.

9. Warunki wstępne

Podstawowa wiedza prawna z zakresu samorządu terytorialnego

10. Treści

Zasady wyborów do samorządu terytorialnego. Tworzenie i rejestracja komitetów wyborczych, prowadzenie kampanii, finansowanie, rozliczenie, materiały wyborcze, wystąpienia publiczne. Autopromocja. Marketing społeczny. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych. Postawy prawne, pożądane kompetencje i zakres odpowiedzialności radnego. Działania i zadania rady i jej komisji, zadania i obowiązki komisji rewizyjnej, oświadczenia majątkowe, propedeutyka legislacji samorządowej.

11. Oczekiwane efekty kształcenia

- absolwent kursu będzie umiał zaplanować i przeprowadzić działania mające na celu skorzystanie z czynnego prawa wyborczego, świadomie rozpocznie pracę jako nowy radny

12. Zasady zaliczenia

Rozmowa oceniająca.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach