Samorząd terytorialny dla liderów lokalnych

Lp. Element opisu kursu Opis
1. Numer kursu
ST/113/12
2. Nazwa kursu Samorząd terytorialny dla liderów lokalnych
3. Prowadzący Grzegorz Dudzik
4. Forma zajęć Kurs
5. Liczba godzin 16
6. Termin

Do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia

7. Cena  200 zł
8. Cel kursu

Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Budowanie kompetencji lidera lokalnego zorientowanego na podejmowanie

inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej społeczności poprzez działania samorządowe w gminie lub powiecie.

9. Warunki wstępne

Podstawowa wiedza prawna z zakresu samorządu terytorialnego

10. Treści

Kierowanie zespołem społecznym. Budowanie dialogu. Promocja działań społecznych. Społeczność lokalna jako źródło kapitału społecznego. Angażowanie społeczne. Partycypacja społeczna w samorządzie lokalnym. Partycypacyjne planowanie w działaniach samorządu terytorialnego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jawność w działaniach publicznych. Teleinformatyka w służbie działań społecznych.

11. Oczekiwane efekty kształcenia

- absolwent kursu będzie umiał oszacować i przeanalizować potrzeby społeczne występujące w społeczności lokalnej i zaplanować dla nich adekwatne działania włączając do zaplanowanych rozwiązań potencjał społeczny umiejscowiony w społeczności lokalnej

- absolwent kursu będzie umiał inicjować zmiany społeczne, aktywizować społeczność, będzie umiał wykorzystywać do tego celu nowoczesne technologie

12. Zasady zaliczenia

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo podczas wszystkich dni jego realizacji.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach