ABC Samorządu terytorialnego

Lp. Element opisu kursu Opis
1. Numer kursu
ABCST/112/12
2. Nazwa kursu ABC Samorządu terytorialnego
3. Prowadzący Grzegorz Dudzik
4. Forma zajęć Kurs
5. Liczba godzin 16
6. Termin

Do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia

7. Cena  200 zł
8. Cel kursu

Nabycie prawnej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.

9. Warunki wstępne

brak

10. Treści

Prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego.  Podstawy konstytucyjne i ustrojowe, struktura samorządu terytorialnego. Główne kompetencje samorządu terytorialnego. prawo administracyjne, proceduralne prawo administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, materialne prawo administracyjne, sądownictwo administracyjne. Propedeutyka finansów publicznych i Prawa Zamówień Publicznych. Samorząd a Unia Europejska.

11. Oczekiwane efekty kształcenia

- absolwent kursu będzie umiał zidentyfikować i  opisać podstawy ustrojowe i prawne samorządu terytorialnego, będzie umiał przeanalizować pod względem prawnym i zinterpretować  praktyczne działania samorządu terytorialnego.

12. Zasady zaliczenia

Test.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach